Sezóna 2015

V únoru jsme navštívili hasičskou základnu v Českých Budějovicích. Zde nám profesionální hasiči ukázali vozový park, vybavení aut, různé obleky, a dokonce jsme si mohli vyzkoušet velmi těžké vyprošťovací nůžky, pilu, nebo také zafixovat zlomenou nohu. Nejvíce se nám líbilo
v Polygonu (výcvikový trenažér pro profesionální hasiče). Dalším z výletů byl plavecký výcvik na plovárně v Českých Budějovicích.

16. 5. 2015 jsme se zúčastnili „Jarního kola Hry Plamen“ na hřišti v Jílovicích. Zde děti soutěžily v několika disciplínách, a to: štafeta 4×60, štafeta dvojic, štafeta CTIF a požární útok. Naše družstvo starších dětí se umístilo na 2. místě, ze kterého postoupily na okresní soutěž do Zlivi. Mladší děti se umístily na 4. místě (shoda bodů se 3. místem, ale bohužel horší čas útoku, který při shodě bodů rozhoduje).

Po krátké době jsme vyrazili s družstvem starších na okresní soutěž do Zlivi. Zde nám moc nepřálo počasí, ale ani naše technika. I přes to jsme se umístili na 7. místě. Konkurence na této soutěži je opravdu veliká.

V polovině června jsme jako každý rok vyrazili na třídenní soustředění do Bukové. Letos jsme zde byli již po třetí a opět se nám zde moc líbilo.

Na konci června jsme se zúčastnili naší soutěže v Trhových Svinech, kde i přes velkou účast dětí z okolních obcí (SDH Žár, SDH Horní Stropnice, SDH Římov, SDH Třebeč a SDH Strážkovice) jsme vybojovali dva poháry. Starší děti se umístily na 2. místě a mladší děti na 3., 5. a 6. místě.

19.9.2015 jsme jeli soutěžit k našim kamarádům do Žára. Jednalo se spíše o „rodinnou“ soutěž, na kterou jsme jeli i s novými členy. Velice se nám dařilo a domů jsme si přivezli 4 poháry. Starší děti se umístily na krásném 1. místě. Nejmladší a nejnovější dívčí družstvo „Růženky“ vybojovalo také krásné 1. místo. Další mladší družstva vybojovala 2. a 3. místo.

17. říjen jsme se zúčastnili „Podzimního kola Hry Plamen“ v Žáře. Starší děti vybojovaly krásné 1. místo a tím mají slušný náskok pro rok 2016, mladší děti vybojovaly také krásné 1. místo a další mladší družstvo 6. místo.

Během celého roku nacvičujeme na soutěže v hasičárně, tělocvičně ZŠ a na hřišti SK Rejta. Koncem roku pořádáme výroční schůzi pro děti, kde nás navštíví Mikuláš, anděl a čert.

Děti:

Do června roku 2015 jsme měli 35 dětí, z toho 12 starších, celkově 6 děvčat, jinak chlapci.
V červnu opustili naše dětské řady kvůli věku 3 chlapci. Začátkem září nám celkově nenastoupilo 12 loňských dětí. Ale počet dětí se nám i tak od září zvedl na 38 dětí, z toho 10 starších, 25 mladších (18 děvčat a 20 chlapců).

Vedoucí:

František a Martina Jandovi, Václav Tůma, Milan Krajčiřík, Andrea Šafránková, Martina Tůmová, Lukáš Peml i jako rozhodčí a řidič Karel Studený.

vedoucí dětí SDH Trhové Sviny

 Comments are closed.