Články o SDH

Celoroční činnost mladých hasičů v Trhových Svinech (sezóna 2015)

V novém roce jsme se poprvé sešli 4.1.2015 v 10 hodin v tělocvičně naší základní školy. Scházíme se zde každou neděli a to od 10 do 12 hodin. V zimní době, zde hrajeme míčové hry, běháme opičí dráhy, ale hlavně se připravujeme na jarní kolo Hry Plamen. Jako každý rok v únoru podnikáme různé výlety. Letos jsme navštívili hasičskou základnu v Českých Budějovicích. Zde nám profesionální hasiči ukázali vozový park, vybavení aut, různé obleky, a dokonce jsme si mohli vyzkoušet velmi těžké vyprošťovací nůžky, pilu, nebo také zafixovat zlomenou nohu. Nejvíce se nám líbilo v Polygonu (výcvikový trenažér pro profesionální hasiče). Dalším z výletů byl plavecký výcvik na plovárně v Českých Budějovicích. Celý areál jsme měli sami pro sebe, takže místa na plavání jsme měli až až. Výletů se účastnili i rodiče, kteří si to s námi opravdu užili.

„JARNÍ KOLO HRY PLAMEN“

16. 5. 2015 jsme se zúčastnili jarního kola Hry Plamen na hřišti v Jílovicích. Zde děti soutěžily v několika disciplínách, a to: štafeta 4×60, štafeta dvojic, štafeta CTIF a požární útok. Naše družstvo starších dětí se umístilo na 2. místě, ze kterého postoupily na okresní soutěž do Zlivi. Mladší děti se umístily na 4. místě (shoda bodů se 3. místem, ale bohužel horší čas útoku, který při shodě bodů rozhoduje). Po krátké době jsme vyrazili s družstvem starších na okresní soutěž do Zlivi. Zde nám moc nepřálo počasí, ale ani naše technika. I přes to jsme se umístili na 7. místě. Konkurence na této soutěži je opravdu veliká. A teď už o naší největší akci. „SOUSTŘEDĚNÍ BUKOVÁ 2015“ Za podpory města Trhové Sviny můžeme s dětmi vyrazit na čtyřdenní soustředění do Bukové. Zde s dětmi podnikáme různé aktivity (např. táborák; míčové hry, kterých se účastní i vedoucí; různé disciplíny – hod medicimbálem, chůze na chůdách, diskotéka; stezka odvahy; noční poplach; branný závod, hasičské útoky a jiné hasičské soutěže). Za každou disciplínu děti hodnotíme a na konci soustředění jsou děti za těžkou dřinu odměněny. Ale abych nezapomněla, musíme také zmínit ukázku psovodů z Vězeňské služby z Českých Budějovic, kteří za námi každý rok jezdí na celé dopoledne. Někdy se jim návštěva protáhne i do odpoledních hodin, protože se jim s námi velice líbí. Se psy nám ukazují různé situace, které se běžně dějí na pochodech, hromadných akcích, ale i při krádežích a napadeních. Na konci soustředění uklízíme celý areál a máme vyhodnocení soutěží. Děti jsou obdarovány poháry, medailemi, diplomy a sladkým balíčkem. Již 14 dní po soustředění nás čekala další soutěž a to na „domácí půdě“. I přes velkou účast dětí z okolních obcí (SDH Žár, SDH Horní Stropnice, SDH Římov, SDH Třebeč a SDH Strážkovice) jsme vybojovali dva poháry. Starší děti se umístily na 2. místě a mladší děti na 3., 5. a 6. místě. Po soutěži jsme se rozloučili s našimi nejstaršími dětmi a to s Karlem Zmeškalem, Janem Koclířem a Tomášem Lejskem. Kluci chtěli i nadále fungovat u sboru, a někteří z nich se již tohoto léta a podzimu zúčastnili i soutěží dospělých. Děkujeme starostovi města Trhové Sviny Pavlu Randovi za zahájení dětské soutěže. Po svinenské soutěži jsme měli dva měsíce prázdniny, aby si děti i vedoucí mohli odpočinout a nabrat nový elán. Po prázdninách jsme začali jezdit na hřiště SK Rejta. Zde se rozcvičujeme, běháme, smotáváme hadice, ale hlavně trénujeme požární útoky na soutěže. Na další hasičskou soutěž jsem vyrazili 19.9.2015 k našim kamarádům do Žára. Jednalo se spíše o „rodinnou“ soutěž, na kterou jsme jeli i s novými členy. Velice se nám dařilo a domů jsme si přivezli 4 poháry. Starší děti se umístily na krásném 1. místě. Nejmladší a nejnovější dívčí družstvo „Růženky“ vybojovalo také krásné 1. místo. Další mladší družstva vybojovala 2. a 3. místo. Na podzim se začínáme scházet v hasičárně v Trhových Svinech, kde se pilně připravujeme na podzimní kolo hry Plamen, které se koná v říjnu. 17. říjen se přiblížil opravdu rychle, a tak jsme v osm hodin vyrazili autobusem směr Žár. Počasí nám přálo a svítilo sluníčko, trať okruhu 2,8 km, po kterém děti běhaly, byla dobře značená a díky tomu nám žádné z dětí nezabloudilo. Jak o děti, vedoucí, tak i o rozhodčí bylo dobře postaráno. Naše děti nám udělaly velkou radost, a to umístěním: starší děti vybojovaly krásné 1. místo a tím mají slušný náskok pro rok 2016, mladší děti vybojovaly také krásné 1. místo a další mladší družstvo 6. místo. Touto soutěží jsme zakončili hasičskou sezónu 2015 a teď nás čeká pouze nedělní tělocvična, kde budeme mít trochu volněji. Ale co nás ještě čeká a nemine? No přece prosincová výroční dětská schůze s mikulášskou nadílkou a čerty, která se bude konat 12. 12. 2015.

Děti: Do června roku 2015 jsme měli 35 dětí, z toho 12 starších, celkově 6 děvčat, jinak chlapci. V červnu opustili naše dětské řady kvůli věku 3 chlapci. Začátkem září nám celkově nenastoupilo 12 loňských dětí. Ale počet dětí se nám i tak od září zvedl na 38 dětí, z toho 10 starších, 25 mladších (18 děvčat a 20 chlapců).

Velké díky patří našim vedoucím, kteří se o děti starají ve svém vlastním volnu. Vedoucí František a Martina Jandovi, Václav Tůma, Milan Krajčiřík, Andrea Šafránková, Martina Tůmová, Lukáš Peml i jako rozhodčí a řidič Karel Studený.

Poděkování: Městu Trhové Sviny za podporu a financování, Řediteli ZŠ TS za využívání školní tělocvičny, Profesionálním hasičům z Trhových Svinů, Členům SDH Trhové Sviny, kteří nám pomáhají s organizací, SK Rejta a Karlu Zmeškalovi za využívání hřiště, Janu Steinbauerovi za dopravu autobusem. Za SDH Trhové Sviny Andrea Šafránková (Kohoutová)

Za SDH Trhové Sviny
Andrea Šafránková (Kohoutová)

XIV. ročník hasičské soutěže SDH Trhové Sviny

V předchozím čísle Trhovosvinenských listů jsme Vás krátce informovali o XIV. ročníku hasičské soutěže SDH Trhové Sviny, která se uskutečnila na Nábřeží Svatopluka Čecha 21. 6. 2014.

Celý soutěžní den odstartoval III. ročníkem hasičské soutěže mladých hasičů O pohár starosty města Trhové Sviny a to již v 10.00 hodin dopoledne. Nesmíme v tomto případě opomenout poděkovat městu Trhové Sviny za jeho finanční podporu, díky které se naši mladí hasiči mohli těšit ze zajímavých cen. Po zahájení soutěže, kde mladým hasičům popřáli hodně štěstí nejen jejich vedoucí, ale také starosta města Trhové Sviny Ing. Radislav Bušek a starosta SDH Trhové Sviny Ing. Karel Polák, vše úspěšně odstartovalo. Z mladých hasičů se III. ročníku soutěže zúčastnilo celkem 5 družstev z toho 3 družstva v kategorii mladších (SDH Trhové Sviny I., II. a III.) a 2 družstva v kategorii starších žáků (SDH Trhové Sviny a SDH Žár). O celkových vynikajících výsledcích se můžete přesvědčit v následující tabulce.

III. ročník hasičské soutěže mladých hasičů

O pohár starosty města Trhové Sviny 21. 6. 2014

MH kategorie mladší

 1. místo SDH Trhové Sviny III. 34:05
 2. místo SDH Trhové Sviny I. 46:95
 3. místo SDH Trhové Sviny II. 47:11

MH kategorie starší

 1. místo SDH Žár 32:84
 2. místo SDH Trhové Sviny 33:21

Po úspěšném a slunečném dopoledni odstartovala ve 13.00 hodin odpoledne soutěž dospělých družstev, dle pravidel požárního sportu a to v kategorii muži a v kategorii ženy. V kategorii muži mezi sebou soupeřilo celkem 10 družstev (SDH Čížkrajice, SDH Olešnice A a B, SDH Řídeč, SDH Slaveč, SDH Todně I. a II., SDH Trhové Sviny, SDH ZOO a SDH Vedoucí MH – T. Sviny, Žár, Kamenná). Musíme říci, že v letošním ročníku byl jejich souboj o nejlepší čas obzvláště napínavý. V kategorii ženy, o první příčku soutěžila celkem tři družstva (SDH Olešnice, SDH Todně a SDH Trhové Sviny). Umístění výše uvedených družstev si můžete přečíst v následující tabulce.

XIV. ročník hasičské soutěže SDH Trhové Sviny 21.6.2014

Kategorie ŽENY

 1. místo SDH Todně 26:94
 2. místo SDH Olešnice 27:45

NP SDH Trhové Sviny –

Kategorie MUŽI

 1. místo SDH Todně I. 21:22
 2. místo SDH Olešnice A 26:24
 3. místo SDH Todně II. 28:94
 4. místo SDH ZOO 30:52
 5. místo SDH Čížkrajice 31:38
 6. místo SDH Slavče 33:50
 7. místo SDH Řídeč 34:52
 8. místo SDH Vedoucí MH Trh.Sviny, Žár a Kamenná 36:20
 9. místo SDH Olešnice B 44:79

NP SDH Trhové Sviny –

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na hladkém průběhu celé soutěže podíleli, tedy jak všem soutěžním družstvům za jejich účast, ale zejména členům SDH Trhové Sviny, kteří opět odvedli záslužnou práci. Poděkování také patří panu Václavu Heidingerovi, který se po celý den postaral o doprovodnou hudbu a zajistil tak ještě lepší náladu. Samozřejmě nesmíme opomenout Vás diváky a fanoušky jednotlivých družstev, bez kterých by celý den neměl zdaleka tak soutěžní atmosféru.

Poděkování patří i našim rozhodčím, jmenovitě Václav Tůma, Pavel Studený, Karel Polák st., František Vávra, Lukáš Peml, Hana Kašparová, Jan Husa a Pavel Lejsek.

Doufejme, že i v dalších ročnících bude vládnout stejně dobrá nálada jako doposud a budeme se moci i nadále těšit z hojné účasti nejen družstev, ale i diváků, z pěkného slunečného počasí, či z úsměvů našich mladých hasičů.

Za SDH Trhové Sviny Mgr. Lenka Cimlová Ostrá

Jarní kolo hry Plamen

Na podzim loňského roku jsem Vás v Trhovosvinenských listech informovali o Podzimním kole hry Plamen, které poprvé pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny.

Druhé kolo této soutěže mladých hasičů s názvem Jarní kolo hry Plamen, které opět pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny, se uskutečnilo 3. května 2014 na fotbalovém hřišti SK Rejta, kterému tímto a především manželům Zmeškalovým srdečně děkujeme. Stejně jako Podzimní kolo hry plamen se i Jarní kolo této soutěže uskutečnilo za finanční podpory Města Trhové Sviny, jemuž taktéž patří naše velké poděkování. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 soutěžních družstev z Trhových Svinů, Nových Hradů, Horní stropnice, Jílovic, Třebče a Žára, které byly podle věkových kategorií rozděleny na mladší a starší žáky. V celé soutěži se tak mezi sebou utkalo celkem 106 mladých soutěžících. Na tom aby celá soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu a byla zajištěna veškerá bezpečnost a pohodlí našich mladých hasičů se podílelo na 60 dobrovolných hasičů, kterým tímto také děkujeme.

I přes velkou nepřízeň počasí vládla po dobu celé soutěže optimistická soutěžní atmosféra. Okolo desáté hodiny proběhlo tradiční zahájení soutěže. Hlavní vedoucí trhovosvinenských mladých hasičů Milan Krajčírik nejprve seznámil všechny soutěžní družstva s pravidly soutěžních disciplín, poté následovalo slovo starosty města Ing. Radislava Buška. Svou podporu vyjádřil mladým hasičům také starosta SDH Trhové Sviny Ing. Karel Polák a v neposlední řadě vedoucí celého závodu Miroslava Kusáková, která celou jarní soutěž odstartovala.

Mladší i starší družstva soutěžila celkem ve čtyřech disciplínách, které se skládaly ze štafety CTIF, štafety požárních dvojic, požárního útoku a štafety 4×60 m. Okolo druhé hodiny odpoledne se celá soutěž pomalu uchylovala ke zdárnému konci. Sečetly se výsledky ze všech soutěžních disciplín a na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Z mladších hasičů se na prvním místě umístilo družstvo Nové Hrady III., stříbrná medaile patřila družstvu Trhové Sviny II., z bronzové medaile se radovala Horní Stropnice II., následovalo družstvo Jílovice a Trhové Sviny III. Za starší hasiče putovala zlatá medaile Novým Hradům I., na druhé příčce se umístilo soutěžní družstvo Třebeč, bronz zůstal na domácí půdě týmu Trhové Sviny I. Následovalo družstvo Žár, Horní Stropnice I., Nové Hrady II. a Jílovice. Všem družstvům tímto gratulujeme a přejeme jim mnoho další soutěžních i nesoutěžních úspěchů.

K závěru tohoto článku nesmíme opomenout zmínit doprovodných program celé soutěže, o který se v pauze na oběd postarali profesionální hasiči společně ze záchrannou službou Trhové Sviny. Ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozu byla pro všechny opravdu jedinečným zážitkem, za niž jim mnohokrát děkujeme. Poděkování patří i Vám divákům a rodičům, bez jejichž podpory by mladí hasiči neměli zdaleka tolik energie bojovat. Počasí bylo opravdu chladné a plnit takto složité disciplíny v téměř nepřetržitém dešti bylo pro soutěží velice náročné. Hlavní díky ale opět paří vedoucím mladých hasičů Trhové Sviny – jmenovitě Milanu Krajčírikovi, Martině a Františku Jandovým, Martině Tůmové, Václavu Tůmovi, ale i ostatním členům sboru, kteří se na tom, aby mladí hasiči v Trhových Svinech mohli fungovat, stále více podílejí. Velkou odměnou všem vedoucím jsou za jejich práci bezpochyby šťastné tváře dětí po každém jejich velkém i menším soutěžním úspěchu.

Nesmíme opomenout i další činnost našeho sboru, který 21. června pořádal hasičkou soutěž dětských i dospělých družstev v Trhových Svinech a o jejímž průběhu Vás budeme informovat v dalším vydání těchto listů.

Za SDH Trhové Sviny Mgr. Lenka Cimlová Ostrá

Tradiční VI. hasičský ples SDH Trhové Sviny

„Hoří, má panenko!“ I tak by se dal stručně shrnout letošní ples trhovosvinenských hasičů.

A není to míněno vůbec ve zlém. Přesně naopak! Příprav plesu se jako každoročně ujalo několik skalních a spolehlivých členů sboru. Přibližně měsíc před plesem byl jasný program. Výrazných změn oproti předchozím ročníkům ples nedoznal, snad kromě obměny kapely. Letos padla volba na skupinu Obzor z nedalekých Borovan. A dnes už můžeme říct, že to rozhodně nebyl krok vedle. Jako každý rok nás podpořili naši sponzoři, kteří nám dodali věcné ceny do tomboly, za což jim opět patří velké díky. Zahájení plesu se ujal náš nový starosta Karel Polák ml., následovalo „předtančení“ v podobě ohňové show skupiny Cetare, a pak už nic nebránilo tomu, aby zábava propukla v plném proudu. Parket se začal plnit rychlostí blesku, kapela hrála jednu písničku za druhou, a kdyby zábavu nepřerušila půlnoční soutěž, která se neočekávaně protáhla a jejíž průběh nápadně připomínal organizování soutěže ve výše zmíněném českém filmu, tancovalo by se snad bez přestávky pořád. Zábava plynula až neuvěřitelně hladce a klidně, bez jakýchkoli zádrhelů. Svou zásluhu na tom má také pan Vretos, jehož obsluhující tým se o účastníky plesu staral s neuvěřitelnou péčí a navíc s úsměvem. Že se ples vydařil o tom svědčí i fakt, že když zahrála kapela v půl čtvrté ranní poslední písničku, byl parket stále plný a domů se nikomu nechtělo. Už teď se těšíme na příští rok a vy, milí přátelé hasičského sportu a hasičů obecně, se těště také, protože tentokráte budete protancovávat střevíce rovnou na Valentýna.

Informace: Dne 21.6.2014 se bude konat tradiční hasičská soutěž.

Bc.Dita Steinbauerová, DiS (SDH TS)

Podzimní kolo hry Plamen poprvé v Trhových Svinech

V sobotu 19. října pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny v prostorách Základní školy Trhové Sviny a jejího blízkého okolí branný závod pro mladé hasiče, nebo-li Podzimní kolo hry Plamen, které se v našem městě uskutečnilo vůbec poprvé. Hned od samého začátku dne vládla mezi jednotlivými družstvy naprosto úžasná atmosféra. Soutěže, která vznikla za finanční podpory Města Trhové Sviny, jemuž patří naše velké poděkování, se zúčastnila družstva z Trhových Svinů, Nových Hradů, Horní Stropnice, Jílovic, Třebče a Žára. Těchto šest družstev však bylo rozděleno na mladší a starší žáky, ti pak ještě do několika soutěžních hlídek. Závodu se tak zúčastnilo celkem 16 hlídek po pěti bojovnících společně vždy s jedním vedoucím. Celkem se celé akce zúčastnilo 154 dobrovolných hasičů. Do tohoto počtu nepatří pouze soutěžící družstva, ale také celá parta lidí, jež se podílela na celkové organizaci a hladkém průběhu celé soutěže.

Chvíli po desáté hodině vše pomalu vypuklo. Hlavní vedoucí trhovosvinenských hasičů Milan Krajčírik nejprve seznámil všechny hlídky s pravidly hry, následovalo slovo starosty města Ing. Radislava Buška a místostarostky Mgr. Věry Korčákové. Svou podporu vyjádřila mladým hasičům také starostka SDH Trhové Sviny Ing. Martina Králová a v neposlední řadě vedoucí celého závodu Miroslava Kusáková, která celý závod odstartovala. Mladí hasiči soutěžili celkem v šesti disciplínách – střelba, topografie, uzlování, zdravověda, požární ochrana, přitahování na laně – a to v okruhu přibližně 3 km. Po zhruba dvou a půl hodinách, kdy doběhlo k cíli poslední z družstev a všechny výsledky byly sečteny, proběhlo radostné vyhlášení výsledků. Z mladších hasičů se na prvním místě umístilo družstvo Nové Hrady III. Druhá příčka vítězů patřila družstvu Trhové Sviny II., z třetího místa se radovalo družstvo Trhové Sviny III. Bramborovou medaili si odvezlo družstvo Jílovice II. a páté místo patřilo Horní Stropnici II. U starších hasičů se ze zlaté medaile radovalo družstvo Nové Hrady II., stříbrná medaile putovala do Třebče, bronz si vybojovalo družstvo Trhové Sviny I. Následovalo družstvo Jílovice I., Nové Hrady II. a Žár. Nezbývá než všem družstvům ještě jednou poblahopřát k jejich úspěchům a popřát jim mnoho štěstí v dalších podobných soutěžích, ale i v jejich životech.

Na závěr tohoto článku nesmíme zapomenout poděkovat všem, bez kterých by se tento závod nemohl pravděpodobně vůbec realizovat. Zejména bych tímto ráda poděkovala vedoucím mladých hasičů Trhové Sviny – jmenovitě Milanu Krajčírikovi, Martině a Františku Jandovým, Martině Tůmové, Andree Kohoutové a Václavu Tůmovi, kteří s našimi mladými hasiči odvádějí každou neděli obdivuhodný kus práce. Ostatně o tom, že jejich práce má opravdu smysl, se můžete přesvědčit na výsledkových listinách, kde naši mladí hasiči pravidelně zastupují přední příčky. Poděkování patří i ostatním sborům, jež se práci s mladými hasiči věnují, ale i těm, kteří se stále více a více aktivně zapojují. Dále pak Základní škole Trhové Sviny, především pak panu řediteli Mgr. Janu Mikešovi, který nám poskytl prostory jídelny a šaten v tělocvičně a také paním kuchařkám Ivetě Vávrové a Janě Bícové, které se společně s Jaroslavem Maříkem z našeho sboru postaraly o to, aby bříška našich mladých hasičů, ale i nás dospělých byla spokojená. Ještě jednou také děkujeme Městu Trhové Sviny za nejen finanční podporu, ale i za podporu morální.

Nyní už se pomalu začínáme připravovat na Jarní kolo hry Plamen, které bude mnohem technicky náročnější, a proto doufáme, že se nám dostane opět stejně velké podpory, jako tomu bylo i letošní podzim. Zároveň věříme, že se nám podaří najít takové technické zázemí, které nám umožní organizaci soutěže přímo na území našeho města. O tom, že nás nejen radnice, ale i občané Trhových Svinů podporují, svědčí i hojná účast diváků při všech akcích pořádaných našim sborem.

Nezbývá než říci, děkujeme!

Za SDH Trhové Sviny Mgr. Lenka Cimlová Ostrá

Konzervace historických hasičských přileb z počátku 20. století

Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny nechal na přelomu loňského a letošního roku za velké finanční podpory města Trhové Sviny zrestaurovat celkem 12 kusů historických hasičských přileb od vozu Praga L17 z roku 1929. Všechny přilby lze typově zařadit do počátku až poloviny 20. století. Jedná se o přilby jak vyrobené z kůže s garniturou z mosazného plechu, tak o přilby celoplechové. Konečnému výsledku předcházelo několik složitých konzervátorských postupů. Všechny přilby byly nejprve demontovány na jednotlivé komponenty, které byly dle potřeby srovnány, opraveny, doplněny, vyčištěny a následně opět zkompletovány a vyleštěny – to vše původní technikou, aby byl zachován dobový vzhled.
Veškeré konzervátorské práce provedlo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, jemuž bychom tímto chtěli velice poděkovat, nejen za výborně odvedenou profesionální práci. Chtěli bychom tímto tedy poděkovat městu Trhové Sviny, bez kterého by tyto konzervátorské práce nemohly být zrealizovány a vážíme si snahy podporovat část historie hasičského sboru a tím umožnit dochování tohoto bohatství pro další generace.
Jak všichni jistě dobře víte naše „Pepina (Praga L17) je několikrát do roka ozdobou historických slavností měst, svateb, hasičských soutěží či výročí sborů dobrovolných hasičů po celém Jihočeském kraji, ale i každoročním účastníkem Veterán rallye Křivonoska, závodu historických vozidel ,, S kopce do kopce,, ve Svatém Jáně a mnoho dalších více i méně známých akcí podobného typu. Opravné práce na této krasavici probíhaly v roce 1993-1996, tudíž tento rok je tomu 20 let, kdy poprvé zaparkovala v areálu Hasičů Trhové Sviny.
Je tedy v našem zájmu tuto naší „pýchu“ udržovat ve stále reprezentativním stavu. Proto i nadále budeme pokračovat v renovacích, které odstartovaly právě konzervátorské práce historických přileb a o nichž Vás budeme informovat.

Za SDH Trhové Sviny
Mgr. Lenka Cimlová Ostrá
jednatelka

Hasičský ples SDH Trhové Sviny 2013 v ,, novém,,.

Když se řekne březen, první, co většinu lidí hned napadne, je příchod jara, prodlužování dnů, teplo, atd. Když se řekne březen před svinenským hasičem, rozvlní se mu kolena, rozzáří se mu očka, a to z jednoho důvodu: přípravy hasičského plesu. Březen je totiž pro něj měsícem tance a dobré zábavy. A tak tomu bylo i v letošním roce.

Letošní přípravy na již tradiční hasičský ples se od ostatních ročníků příliš nelišily. Kapela, tombola, sál,…pořád stejný příběh. A přesto měl být ten letošní ples jiný. Poprvé se měl totiž konat v našem moderním, ještě novotou vonícím sále. Popravdě, ze začátku jsme nevěděli, jestli z toho máme mít radost, a nebo ples raději úplně zrušit, protože co si budeme nalhávat, ohlas na obsluhu a vůbec organizaci v sále nebyl příliš valný. My jsme se ovšem nezalekli a dobře jsme udělali.

Po úvodním slovu starostky Sboru na parket vtrhla děvčata z taneční skupiny Karavana, a jala se návštěvníkům plesu pořádně rozproudit krev. Myslím, že krev vřela a to zejména přítomnému mužskému pohlaví. Po exotickém předtančení následovala volná zábava a prodej tomboly. Ceny byly hodnotné více či méně, ale myslím, že svůj účel potěšit nebo aspoň pobavit splnily.

O zpestření se o půlnoci postarala děvčata s hasičskou štafetou přímo na parketu, a tím přítomným trochu ale jen opravdu trochu poodhalili hasičský sport. Šest dobrovolníků statečně zápolilo s vybavením SDH a ti nejlepší byli následně oceněni zajímavými cenami.

Začátek plesu se nesl ve volnějším tempu, lidé se rozkoukávali, o to větší šrumec byl ovšem na parketu po půlnoci. Když pak ve 3 hodiny kapela oznámila konec, nikomu se příliš nechtělo.

Nemůžeme zapomenout poděkovat všem sponzorům, díky kterým se tento ples mohl konat, zejména panu Ing. Horňákovi, kapele „Hájovanka“, která se i přes zdravotní problémy některých členů postarala o skvělou zábavu a také zaměstnancům sálu, kteří se o nás celý večer překvapivě dobře starali (i když jeansy a obuv na procházky do lesa dle mého názoru k obsluze plesu příliš nepasují, ale přihmouřili jsme obě oči). Děkujeme tradičně i sami sobě a těšíme se na vás zase příští rok, a doufáme, že se s námi opět přijdete pobavit v hojném počtu. :-)

PS: Komu na plese chyběli „Sokolíci“,(a že ohlasy byly) tak se omlouváme, ale nechť je si vědom toho, že tím, že je kapela nehrála, mu byl zachráněn holý život :-D, neb stoly nejsou na sále k takovýmto radovánkám uzpůsobeny.

SDH Trhové Sviny 

Shrnutí hasičské sezóny 2012 SDH Trhové Sviny

Tak, jako v jiných letech, i letos byla naše hasičská sezóna bohatá a to nejen na zážitky. Díky nejmenším členům se můžeme pyšnit mnoha úspěchy. Na jarním kole Hry Plamen obsadili první a druhé místo a postoupili tak do okresního kola do Zlivi, kde mohli poměřit síly se zkušenějšími družstvy a nutno dodat, že se ani v nejmenším nenechali zahanbit. Dalším úspěchem bylo jedno první a dvě třetí místa, která obsadili v soutěži O pohár starosty města, jehož první ročník se letos konal v Trhových Svinech a první, druhé a páté místo na tradiční podzimní soutěži v Žáře. Kdo je připraven, není překvapen, a proto se na podzimní kolo Hry Plamen naši malí připravovali velmi pečlivě. Nácvik na tuto soutěž proběhl 20. října v podobě branného dne a další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. O týden později už si domů ze soutěžního klání podzimní kolo Hry Plamen vezli poháry za krásné druhé a čtvrté místo.

Jak už tradicí bývá koncem června jeli mladí hasiči, rodiče a vedoucí hasičů na třídenní soustředění, tentokrát do Sokolí u Nových Hradů, kde bylo pro mladé hasiče úžasné prostředí a soustředění bylo opravdu výživné. Tato třídenní akce se konala díky pomoci pana Karla Zmeškala a finanční podpory Města Trhové Sviny, a doufáme, že příští rok nebudeme tradici měnit a opět si budou soustředění mladí hasiči užívat.

Během roku ovšem mladí hasiči nezahálí a každou neděli se setkávají v prostorech hasičské klubovny TS.

Celý rok si shrnou na vlastní ,,výroční valné hromadě,, dne 1.12., kdy loni za nimi přišel i Mikuláš s čerty a anděly, a dostali jsme zprávu, že takováto pekelno-nebeská návštěva proběhne i letos. Několik vítězných pohárů přibylo na poličce i hasičům dříve narozeným. Na obvodové soutěži v Mezilesí skončilo družstvo žen na pěkném třetím místě, na tradiční soutěži v Trhových Svinech obsadilo družstvo žen druhé místo a družstvo mužů místo osmé. Za úspěch považujeme i šesté a devatenácté místo, které jsme si dovezli z Memoriálu Vratislava Nováka z Besednic. Konkurence byla veliká a rychlost požárních útoků neuvěřitelná. Velkou radost nám udělala děvčata na soutěži v Údolí u Nových Hradů, kde si vysoutěžila první místo. Muži se umístili na páté příčce. V Jílovicích, kde jsme soutěžili O Pohár starostky města, jsme si v kategorii žen vydobyli čtvrté místo, v kategorii mužů místo osmé. Z Horní Stropnice jsme si přivezli pohár za třetí místo s družstvem žen a páté místo s družstvem mužů. Zahanbit jsme se nenechali ani v Žáře, kde jsme vybojovali šesté a čtvrté místo.

Ke konci roku 2012 jsou mladí hasiči 32 dětí, 14 starších z toho 3 děvčata a 18 mladších z toho 4 děvčata, a členskou základnu tvoří 77 členů z toho 21 žen. Zapomenout nesmíme ani na naší železnou lady Pepinu. I letos vyjela a ukázala, že ještě nepatří do starého železa. Závodila se vší vervou, a tak se můžeme pyšnit třetím místem, které nám vyzávodila na Křivonosce. A protože je to ještě fešanda, dělala nám parádu v Bukovsku, ve Vrcově, kde oslavila s místním sborem 90 let existence, projela se Okolo světa a byla přizvána jako čestný host i na svěcení praporu do Ločenic. A co nám přinese rok 2013? Rádi bychom Vás pozvali na V. hasičský ples, který se bude konat 2.3. v nové přístavbě KD Trhové Sviny a 29.6. na 13. ročník hasičské soutěže a 2. ročník klání O pohár starosty města a pořádání podzimního kola Hry Plamen pro mladé hasiče. Vidět nás můžete ve zrenovovaných historických helmách na vyjížďce s naší milovanou Pepinou, nebo při spolupráci s profesionálními hasiči či s Městem Trhové Sviny Těšíme se na vás a přejeme vám všem krásné svátky vánoční a do nového roku 2013 spokojenost a hlavně zdraví! Vaše SDH Trhové Sviny.

Bc.Dita Steinbauerová, DiS

Martina Tůmová

SDH Trhové Sviny opět v akci

Jen co jsme si oddychli po přípravách plesu, začal se mílovými kroky blížit červen. Měsíc, kdy se každý hasič těší na léto a hlavně na již tradiční soutěžní klání. Ani letos se přípravy neobešly bez komplikací, ale protože už jsme se za ta léta naučili mít vždy připravenou variantu č. 2, nic nakonec nezabránilo tomu, abychom se 23. 6. sešli a užili si spoustu legrace.
Letošní ročník hasičské soutěže se z důvodu budování protipovodňových opatření nekonal v areálu tržnice u Farského potoka, ale jen o kousek dál, na parkovišti Nábřeží Svatopluka Čecha. Ač byla tato varianta pouze nouzovým řešením, velmi se osvědčila a rádi bychom, aby se další ročníky soutěže konaly právě tam.
V 11 hodin, po posledním doladění detailů, byl panem Karlem Jindrou zavelen nástup družstvům mladých hasičů a tím také zahájen I. ročník soutěže O pohár starosty města. O dodržování pravidel požárního sportu se postaral hlavní rozhodčí pan Václav Tůma a rozhodčí pan Jan Husa, Pavel Studený a Karel Polák a startér Ivan Valenta. Časomíru a ozvučení jsme svěřili výbornému zvukaři a obsluze časomíry Jirkovi z Třeboně a dobře jsme udělali. Lepší rozproudění zábavy jsme si nemohli přát.
Celkem se zúčastnilo 11 družstev a to v kategoriích mladších a straších dětí. Naši nejmenší si soutěžní zápolení užívali a my dospěláci s nimi. Předvedli skvělé výkony a ukázali nám, jak důležitá je týmová práce. Poháry a sladké odměny těm nejúspěšnějším poté slavnostně předal pan starosta.
Úderem 13 hodiny byl zahájen XII. ročník hasičské soutěže pro kategorie muži a ženy. Zúčastnilo se 20 družstev, z toho 4 družstva žen. Všichni dorazili s výbornou náladou a obrovským odhodláním zvítězit. O tom svědčí zejména výkony mužů, kteří se do toho doslova obuli a podávali až neuvěřitelné výkony. V kategorii ženy obsadil první místo Římov, v kategorii mužů SDH Todně a to s časem 21:28!
Poté, co se naposled zastavila časomíra, byla soutěž ukončena a nastal čas na tradiční křtění nováčků v kádi. Koupali se nakonec nejen nováčci, osvěženi byli i ti, kteří o to až tak nestáli.
Přesně v 16 hodin udeřil první hrom, ale to už nám nevadilo. Soutěž byla úspěšně za námi a den ještě nekončil. Pokračoval v nedalekém restauračním zařízení oslavami vítězství i proher. Ten den se totiž radoval každý a ze všeho.

Rádi bychom poděkovali panu starostovi Ing. Radislavu Buškovi, který byl přítomen po celou dobu soutěže a velmi nám pomohl při řešení problému s jejím místem konání. Celá soutěž se konala pod záštitou města Trhové Sviny, které ze svého rozpočtu uvolnilo 5000 Kč a pan starosta sám navíc věnoval mladým hasičům finanční prostředky na nákup sladkých odměn. Tímto mu velice děkujeme! Velmi nám pomohla i městská policie, která zajistila volný areál pro konání soutěže. Naše díky patří také paní Jandové za fotodokumentaci, Richardu Němčekovi za keg Kofoly, Marii Kraftové, která nám zajistila bezplatný zdroj proudu a SDH Řídeč za stany k posezení. Děkujeme!
Doufáme, že si všichni sobotní dopoledne užili tak jako my a že jsme třeba někoho nalákali na to stát se novým členem SDH Trhové Sviny.
Všem hasičským družstvům zdar!
Rozchod!

Závěrem bychom chtěli poděkovat spoluobčanům Města Trhové Sviny, kteří dne 7. 7. 2012 přišli na Velký rybník a spolu s námi si užili veselé odpoledne plné her a zábavy, které jsme pro ně spolu s paní Floderovou z KIC Trhové Sviny pořádali.

Bc. Dita Steinbauerová,DiS (SDH Trhové Sviny)

Něco málo o našich mladých hasičích Trhové Sviny

Výroční schůze, která se konala 3.12. loňského roku, se tradičně vydařila. Starostka SDH Trhové Sviny Ing. Martina Králová zhodnotila za účasti starosty města Ing. Radislava Buška dosavadní činnost dobrovolných hasičů a přislíbena byla také vzájemná spolupráce, a to jak ze strany města, tak ze strany SDH. Na naše nejmenší pak čekalo drobné občerstvení a přišel dokonce i Mikuláš se svou družinou, aby dětem nadělil za celoroční práci sladkou odměnu.
V prvním měsíci nového roku měly děti možnost vyrazit hned na dva výlety, které pro ně SDH uspořádalo. Jedním z nich byl tak trošku poznávací den na hasičské základně v Českých Budějovicích. Možnost vyzkoušet si cvičení v polygonu na vlastní kůži, byla pro děti nezapomenutelným zážitkem. Druhým výletem byl velmi příjemný pobyt na plovárně v Českých Budějovicích.
Dne 21.4. si mladí hasiči pro své rodiče připravili ukázky hasičských dovednosti, které se během roku naučili a zároveň jim předvedli nácvik dovedností na Hru Plamen. Tento aktivní den byl po zásluze ukončen tradičním ,,buřtováním,, v klubovně SDH TS.
Možná by si někdo mohl myslet, že hasičský sport je záležitostí pouze letní sezony. Opak je ovšem pravdou. Naši mladí hasiči pilně trénují po celý rok. V zimě v tělocvičně a od března, jen co počasí trochu dovolí, sbírají fyzičku na betonové ploše pod fotbalovým hřištěm. Veškeré své úsilí soustředí zejména na přípravu Hry Plamen. Letos se jarní kolo Hry Plamen konalo v Horní Stropnici dne 19.5.2012, kde naši nejmenší získali první místo a starší děti obhájily místo druhé z podzimního kola Hry Plamen. Tímto mladí hasiči poustoupili do Okresního kola Hry Plamen, které se konalo ve Zlivy dne 26.5.2012, kde si poprvé poměřili své síly s ostatními sbory. Nebylo to lehké, ale naši mladí hasiči si této zkušenosti naplno užívali a jak se říká: ,,Táhli všichni za jeden provaz“, a to je pro hasičskou práci to nejdůležitější.
Za účast na Okresním kole Hry Plamen jim tímto děkujeme a přejeme jim mnoho podobných úspěchů a hlavně, ať ,,hasičina,, zůstane nadále jejich oblíbenou činností.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení Města Trhové Sviny, kteří nás pro tento rok podpořili, a tak vedoucí tým mladých hasičů pro tento rok nemusí řešit cestovné na soutěže a výlety pro mladé hasiče, které jsou opravdu velkou položkou. Jinak běžná praxe je taková, že část dopravného je vybírána od rodičů a část samozřejmě z pokladny SDH Trhové Sviny.

Informace: V roce 2013 se bude konat podzimní kolo Hry Plamen v Trhových Svinech.

Bc.Dita Steinbauerová, DiS (SDH TS)
Martina Tůmová (vedoucí MH SDH TS)

Hasičská soutěž v Trhových Svinech dne  25.6.2011

 

Rok se s rokem sešel a prostor trhosvinenské tržnice díky SDH Trhové Sviny opět ožil. Již několik let se sem sjíždí blízké i vzdálené sbory dobrovolných hasičů, aby porovnaly své síly v boji s časem a zvítězilyi. Letos měla být soutěž o to zajímavější a lákavější – SDH Trhové Sviny totiž právě oslavil 130 let své existence. Nápadů, jak výročí důstojně oslavit a lidí, které je zrealizují bylo spoustu. Bylo ale bohužel i dost těch, kteří napomohli chtíc nechtíc tomu, že se žádné velkolepé oslavy nekonaly. A tak se nakonec soutěž od ostatních, „nevýročních“ příliš nelišila.
Soutěž začala už v 9:00 a to výstavou požární techniky, kterou nám pomohli zorganizovat profesionální hasiči jak z Trhových Svinů, tak z Českých Budějovic. Za to jim patří velké díky.
Než začal samotný boj o překrásné poháry a lahve šampaňského, předvedli svou hbitost a přesnost mladí hasiči vedení panem Milanem Krajčiříkem, panem Václavem Tůmou a manželi Jandovými. Moc jim děkujeme, za trpělivost a čas, který těmto dětem věnují.
Celého klání se zúčastnilo celkem 13 hasičských sborů. Jmenovitě: SDH Trhové Sviny, SDH Besednice, SDH Kamenná, SDH Slavče, SDH Olešnice, SDH Řídeč (až od Olomouce), SDH Ostrolovský Újezd, SDH Zaliny, SDH Staré Hodějovice, SDH Rankov, SDH Římov, SDH Žár a SDH Radostice. V kategorii muži obsadil první místo SDH Řídeč, na místě druhém byl sbor z Besednice a třetí místo neuniklo SDH Staré Hodějovice. V kategorii žen se na prvním místě umístil SDH Římov, druhé místo patřilo domácímu družstvu žen a třetí vybojoval sbor z Olešnice. O dodržení všech pravidel se postaral hlavní rozhodčí pan Václav Tůma, časoměřič pan Pavel Studený a dále pánové Jan Husa, Jaroslav Lukeš, Lukáš Peml a Zdeněk Rosenzweig. Tímto jim děkujeme.
Celou akci pečlivě dokumentovala objektivem svého fotoaparátu Julie Jandová a hezkou vzpomínkou nám bude také videozáznam pana Nýdla. Děkujeme.
Každá správná soutěž má být zakončena tradiční večerní zábavou. Bohužel, jak už bylo na začátku řečeno, našemu sboru osud příliš nepřál a tak jsme museli z původního plánu, uspořádání zábavy na stadionu v Trhových Svinech, ustoupit a přijmout alespoň  kompromis v podobě polovičního vstupného pro hasiče na zábavu pořádanou Spartakem Trhové Sviny shodou okolností ve stejný den.
Přesto, že letošní soutěž provázela řada nepříjemností a problémů a je nám velice líto, že tak významné výročí 130.let založení SDH Trhové Sviny nevyvolalo zájem zástupců města Trhové Sviny, můžeme říci, že se nakonec  vše podařilo a všichni jsme si ji s našimi kolegy z ostatních sborů užili.

Bc. Dita Steinbauerová, Dis.

Malí dobrovolní hasiči Trhové Sviny

Náš sbor se rozhodl pomocí Trhosvinenských listů pravidelně informovat občany Trhových Svinů a okolí o své činnosti, o tom čeho dosáhl, co ho potěšilo nebo naopak zklamalo, a tak si opět dovolujeme napsat pár řádků.

Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s historií malých hasičů. Poslední zmínku o jeho působení najdeme v kronice z dubna roku 1993. Pak následuje tzv. hluché období a mladý hasič v současné podobě pak vzniká 14. dubna 2008. Vedení tohoto kroužku se ujali členové místního SDH, Milan Krajčírik, Andrea Kohoutová, Miroslav Mašek, František Janda, Martin Filek, Zdeněk Rosenzweig, bratři Vávrovi, Karel Studený a David Soukup. Mladým hasičem se ten rok stalo 19 dětí prvního stupně základní školy. Devět z nich byla děvčata. Každý čtvrtek, později neděli se všichni na dvě hodiny ponořili do tajů požárního sportu a užili si spoustu legrace.

Pod dvou měsících své existence se naši malí hasiči ukázali na soutěži SDH v Trhových Svinech a předvedli tak, co se za ten kratičký čas dokázali naučit.

Děti hasičského kroužku se pravidelně věnují přípravě na tzv. celostátní Hru Plamen, což je hra, jejíž součástí je podzimní branný závod. Ten obsahuje běh na 3 km, střílení ze vzduchovky, poznávání topografických značek, určování azimutu, prověření znalosti hasebných prostředků a základy zdravovědy. Jarní kolo se skládá ze štafety požárních dvojic na 4x 60 m, štafety CTIF a požárního útoku. V rámci kroužku děti dále navštěvují plavecký stadion, jezdí na exkurze (drážní hasiči, polygon na HZS v Českých Budějovicích) a také např. vedou kroniku.

V roce 2009 – 2010 se vedení kroužku ujali Milan Krajčírik, David Soukup, Josef Vávra, František Janda, Martina Jandová, Zdeněk Rosenzweig a Petr Pražák. Přihlásilo se 26 dětí, z toho bylo 5 děvčat. Na podzimním kole hry Plamen v Lišově skončily naše děti ve velké konkurenci s průměrným výsledkem. V závěru roku se děti měly možnost vydovádět na třídenním soustředění v Nakolicích.

Od roku 2010 vedou kroužek staří známí Milan Krajčírik, František Janda a Martina Jandová, připojil se Václav Tůma a později také Martina a Kateřina Tůmovy. Výsledky ve hře Plamen se mimo jiné díky zimní přípravě v tělocvičně základní školy rok od roku zlepšovaly, a tak jsme se letos mohli radovat z krásných druhých míst. Prostory tělocvičny Základní školy v Trhových Svinech nám poskytuje bezplatně pan ředitel Mgr. Jan Mikeš, za tuto spolupráci s SDH mu patří velké poděkování.

Počet členů se stále zvyšuje, což svědčí o tom, že zájem dětí o tento sport roste a to nás více než těší.

Přejme tedy dětem hodně úspěchů, a ať jim tento trochu specifický druh sportu přináší jen samou radost a nepřestává je bavit.

Bc. Dita Steinbauerová, DiS (SDH Trhové Sviny)

Martina Tůmová (SDH Trhové Sviny)

Jak jsem soutěžili a taky cestovali s „Pepinou“

Tento rok byl pro SDH Trhové Sviny nejen bohatý na zážitky, ale také úspěšný. S naší požární babičkou „Pepinou“ jsme procestovali světa kraj a z hasičských soutěží jsme přivezli dokonce i pár medailí. Dovolte nám tedy, abychom se s vámi o naše zážitky podělili a třeba tak do našich řad nalákali několik nových členů.

V letošním roce jsme v našem sboru přivítali celkem 4 nové tváře z řad žen. Jedna členka přestoupila z mladých hasičů a zapomenout nesmíme ani na jednoho našeho staronového člena, který se opět rozhodl věnovat svůj volný čas SDH.

Sezonu jako každý rok zahájilo družstvo mužů účastí na soutěži „Florián“ v Českých Budějovicích, která se konala 30.4.. Obsadili zde 15. místo.

Květen byl tradičně měsícem věnovaným obvodové soutěži v Kamenné. Družstva zde soutěží nejen v požárním útoku, ale také ve štafetě. Ženy zde obsadily 4. místo, ke kterému jim pomohl skvělý výkon právě ve štafetě. Muži obsadili místo 8..

Měsíc červen se měl nést v duchu oslav 130. výročí založení SDH Trhové Sviny. Místo oslav se nakonec 25.6.  konala jen nenápadná, ale o to úspěšnější soutěž. Družstvo mužů bylo sice diskvalifikováno z důvodu rychlého náběru vody a následného zalití útoků, ovšem  ženám se podařilo obsadit krásné 2. místo..

Dne 16.7. jsme se vydali měřit síly do Besednic na „Memoriál Vratislava Nováka“ s družstvy, se kterými se obyčejně na soutěžích nepotkáváme. V silné konkurenci a podstatně ,,vyspělejší,, technikou, se kterou přijel ostatek soutěžících, jsme nakonec dokázali vybojovat 7. místo v kategorii žen a 15. místo v kategorii mužů.

„O pohár starostky“ jsme 20.8. bojovali v nedalekých Jílovicích. Na toto klání budeme ještě dlouho vzpomínat, protože ač družstvo žen soutěžilo v daném složení poprvé, dokázalo získat překrásné 2. místo a co víc, zaběhnout útok v čase 28,23 a vytvořit si tak svůj osobní rekord. Skvělý čas 29,97 zaběhlo i družstvo mužů a dosáhlo tak na 7. příčku.

Sezonu jsme ukončili 17.9. účastí na soutěži v Žáře. Ženy zde obsadily tolik neoblíbené 4. místo a muži útok bohužel nedokončili. Selhala technika. Radost nám ovšem udělala družstva mladých hasičů, která obsadila vítězné příčky a my jsme na ně proto právem pyšní. Rádi bychom tímto poděkovali jak vedoucím, kteří se dětem ve svém volnu věnují, tak rodičům, se kterými je více než dobrá spolupráce.

Ovšem jaká by to byla sezona, kdybychom nevyjeli s naší milovanou a všemi obdivovanou kráskou v červeném, důvěrně nazývanou „Pepina“. Tato dáma se narodila v roce 1929 a dali jí jméno Praga. Dovoluje posádku až 11 hasičů a ačkoli je poznamenána věkem, na jejím výkonu a kráse to znát  opravdu není.

7.5. se zúčastnila veteránských závodů „ Křivonoska“, 18.6. se projela ve Sv. Jáně „S kopce do kopce“ a 5.7. vyjela reprezentovat historickou hasičskou techniku do Kojákovic a to na 115 výročí založení SDH Kojákovice. Ač je to k neuvěření, provezla nás i „Okolo světa“. Poslední jmenovaný závod nám zafinancoval pan Roděj a patří mu proto velké díky!

Do příštího roku bychom rádi, alespoň částečně, obnovili techniku pro požární sport a s pomocí usilovného tréninku pak vyšli na jaře úspěchům a novým zážitkům vstříc. Moc bychom si přáli, aby členů sboru a chuti soutěžit minimálně neubývalo a abychom i nadále odolávali nepřízni osudu se vztyčenou hlavou. A největším přáním zůstává, aby naši mladí hasiči, kteří postupně odrůstají, zůstali své činnosti věrni a tak umožnili pokračování sboru SDH Trhové Sviny.

Závěrem bychom ještě rádi pozvali naše příznivce 3.3. 2012 na v pořadí 4. hasičský ples, který se bude konat na Rejtech. Těšíme se na vás!Comments are closed.