Sezóna 2016

CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI, ANEB CO ČEKALO MLADÉ HASIČE

V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2016?

Po Novém roce jsme se poprvé sešli 10. 1. 2016 v tělocvičně Základní školy Trhové Sviny. Zde se v zimním období scházíme pravidelně každou neděli od 10. hodin. Začátkem roku se zde připravujeme na Jarní kolo Hry Plamen, kterého se účastníme vždy v květnu. V lednu nám vyšlo i skvělé počasí na bobování. Proto jsme 24. 1. 2016 s dětmi vyrazili na místní kopec zvaný Pergál, kde jsme se hodně nasmáli, ale také vymrzli. Od února jsme se pak už jen tvrdě připravovali na soutěž, ale i hráli míčové hry a tančili (tanec z půlnočního překvapení jsme zapojili i do kroužku a „Růženkám“ se to moc líbilo). Ale jakmile se v dubnu udělalo pěkné počasí, hned jsme toho využili a chodili cvičit na Zimní stadión v T. Svinech a také jezdit na SK Rejta trénovat požární útoky.

 

„Jarní kolo Hry Plamen“

Datum 14. 5. 2016 se nám rychle přiblížil a tím i naše první soutěž v Žáře. Po osmé hodině ranní jsme tedy vyjeli v plné sestavě směr Žár vybojovat nějaký ten pohár. Jarní kolo Hry Plamen je hlavně o běhání. Běhají se zde tři štafety, a to štafeta dvojic, štafeta CTIF a štafeta 4x60m. Ale je zde také požární útok, ve kterém děti soutěží i na jiných soutěží, kterých se účastníme (např. Trhové Sviny, Žár, atd.) Opět nám vyšlo počasí a nálada na soutěži byla dobrá, a to jak u dětí, vedoucích i rozhodčích. Děti se nám umístily na krásných místech, a to takto: družstvo „Růženky“ (nejmladší členky) 5. místo, druhé mladší družstvo na pohárovém 3. místě a starší družstvo na krásném 2. místě, ze kterého postoupily na Okresní soutěž do Zlivy.

 

„Okresní soutěž“

… za 14 dní na to jsme vyjeli směr Zliv. Na Okresní soutěži bylo opět hodně družstev, ale my jsme se toho vůbec nebáli. Loni nás bohužel zradila technika, ale letos jsme měli nové džberovky díky letošní dotaci. Letos se dětem povedly jak štafety, Branný závod, tak i požární útok a díky tomu jsme si domů přivezli krásné 6. místo ze 13 družstev. A to je opravdu co říct, protože na této soutěži je opravdu veliká konkurence. Velké díky patří našemu staršímu družstvu, které se této soutěže zúčastnilo. (Robert Kossi, Jan Mráz, Tomáš Kortiš, Michal Kouba, Tobias Busta, Vašek Beran, Eliška Tůmová a Anna Cábová). Ale také vedoucím, kteří tento tým doprovázeli.

 

Tak to byl náš první půl rok. A co nás čeká dál?

Soustředění Buková 2016 (za finanční pomoci města Trhové Sviny), hasičská domácí soutěž Trhové Sviny, soutěž v Žáře, Podzimní kolo Hry Plamen a dětská výroční schůze.

 

Velké díky patří opět vedoucím, kteří se věnují kroužku během svého volného času (František a Martina Jandovi, Martina Tůmová, Andrea Šafránková, Milan Krajčirik, Václav Tůma, Lukáš Peml i jako rozhodčí, Karel Studený jako řidič. Nově pak jako pomocné síly Václava Poláková, Lenka Jindrová a Jana Kotrčová jako rozhodčí a nový člen našeho týmu).

 

Poděkování:

  • městu Trhové Sviny za podporu a financování,
  • řediteli ZŠ TS za využívání školní tělocvičny,
  • Janu Steinbauerovi za dopravu autobusem na soutěže,
  • členům SDH Trhové Sviny, kteří nám pomáhají s organizací,
  • profesionálním hasičům z Trhových Svinů (také za pomoc při plánování a natáčení půlnočního překvapení na letošním plese),
  • a hlavně SK Rejta za využívání prostor fotbalového hřiště a klubovny. A především Karlu Zmeškalovi za spolupráci při stavbě základny pro požární útok u fotbalového hřiště. Ale také Láďovi Hruškovi za přípravu a natáčení půlnočního překvapení na letošním hasičském plese.

Za SDH Trhové Sviny mládeže

Andrea Šafránková (Kohoutová)Comments are closed.